Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

מילון מושגים

מילון מושגים

אוברלוק

השם אובר לוק נגזר מהמילים באנגלית "אובר" (מעל) ו"לוק" (נעילה) והוא אכן מתאים. תך האוברלוק יוצר תפר העוטף את קצה הבד, נועל את החוטים המרכיבים אותו ומונע פרימה. התך משלב מספר חוטים השלובים זה בזה בצורה הדומה לסריגה והדבר הופך את התפר לגמיש יחסית. זו גם הסיבה שמכונת האוברלוק משמשת לעיתים קרובות לתפירת סריגים.

למכונת האוברלוק סכין החותך את קצה הבד ומיישר אותו לפני המעבר תחת המחט והתוצאה היא תפר נקי וישר בעל מראה מקצועי.

ישנן מכונות אוברלוק רבות ושונות הנבדלות זו מזו במספר החוטים המשתלבים (בדרך כלל 3-5), רוחב התך, וצורת ההשחלה.

תפר אוברלוק אוברלוק

אימרה

קצהו של רוחב הבד. בדרך כלל הבד "נעול" בדרך כלשהיא בקצה זה על מנת למנוע פרימה. האימרה מסמנת את כיוון חוט השתי של הבד.

אימרה

בוכייאר - מכונה גם בית סליל

חלק במכונת התפירה המשמש להחזקת הסליל התחתון במקומו וליצור מתח של החוט התחתון. מתחבר למנגנון המכונה הממוקם מתחת למחט בדרך כלל בתא נפרד.

אריג

בד המיוצר בטכניקה הנקראת אריגה. האריגה מתבצעת על גבי נול המותח שורה של חוטים לאורך. האריגה מתבצעת על ידי העברת חוטים לרוחב הבד מעל ומתחת לחוטים המתוחים לסרוגין. בתמונה, אריגה מסורתית במושב פורת ככל הנראה משנת 1951

אריגה מסורתית במושב פורת ככל הנראה משנת 1951.

בית סליל

חלק במכונת התפירה המשמש להחזקת הסליל התחתון במקומו וליצור מתח של החוט התחתון. מתחבר למנגנון המכונה הממוקם מתחת למחט בדרך כלל בתא נפרד.

בית סליל/בוכייאר

Joomla Template - by Joomlage.com