Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

סוגי רגליות:

הרגלית היא חלק במכונה הממוקם באזור המחט ומטרתו להצמיד את הבד אל השיניים התחתונות אשר מקדמות אותו בזמן התפירה בקצב קבוע על מנת ליצור תכים בגודל קבוע. ברגלית קיים פתח המאפשר למחט לעבור דרכו אל הבד. להסבר נוסף ראה שיעור על הפעלת המכונה.

למכונות התפירה רגליות שונות המאפשרות טיפול מסוגים שונים בבד. ישנן רגליות המשמשות לתפירה רגילה, לתפירת זיגזג, לתפירת רוכסן, תפירת רוכסן נסתן תפירת כיווצים, תפירת מכפלות בקלות (בעיקר למכפלות ארוכות כדוגמת מכפלת וילון) ועוד.

סוגי רגליות נפוצות:

רגלית רגילה ורגלית זיגזג

רגלית רגילה רגלית זיגזג

משמשות לתפירת תכים ישרים או ישרים וגם זיגזג במקרה של רגלית הזיגזג

רגלית חצי או רגלית רוכסן

רגלית רוכסן

רגלית הבנויה כך שהמחט עוברת לצידה ולא במרכזה. משמשת לתפירה בסמוך לרוכסן .

רגלית רוכסן נסתר

רגלית רוכסן נסתר

רגלית יחודית בעלת שתי תעלות הכולאות את השיניים של הרוכסן הנסתר בזמן תפירתו.

Joomla Template - by Joomlage.com