Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

פונקציות בסיסיות:

מכונת התפירה מאפשרת תפירה בצורות שונות. הפונקציות השונות משמשות לתפירת בדים מסוגים שונים וליצירת תפרים בעלי מאפיינים שונים. בכל מכונה מספר שונה של פונקציות ואפשרויות שינוי לתפר, להלן מוצגות האפשרויות הנפוצות ביותר.

הפונקציה הראשונה הניתנת לשינוי היא פונקציית "רוחב התך"

פונקצייה זו מגדירה את המרחק בין תפר לתפר ובדרך כלל מופיעה בצורת כפתור הזזה או סיבוב בצד הימני של המכונה .

כפתור הקובע את רוחב התך

בסמוך לכפתור זה או על גביו יופיע כפתור נוסף לקביעת יישור המחט ביחס לרגלית לימין, לשמאל ולמרכז. כפתור זה בדרך כלל ישמש גם לקביעת רוחב הזיגזג.

כפתור הקובע את מיקום המחט

כפתור נוסף שיופיע בדרך כלל באזור זה הוא כפתור האפשרויות. כפתור זה קובע את סוג התפר. סוגי התפרים הנפוצים ביותר הם ישר, זיגזג ודמוי אוברלוק אולם במכונות רבות קיימים סוגים נוספים של תפרים כולל תפרי ריקמה.

דוגמאות לתכים

הכפתור האחרון והחשוב הוא כפתור התפירה לאחור. כפתור זה מאפשר תפירה לכיוון ההפוך מכיוון התפירה הרגיל. התפירה לאחור משמשת לתפירה קצרה על גבי התפר הקיים על מנת "לנעול" אותו ולמנוע פרימה של התפר.

כפתור המאפשר תפירה אחורנית

חשוב לשים לב!

בכל מכונה קיימות אפשרויות שונות. בדרך כלל קיימים ציורים והסברים על גבי המכונה עצמה. המלצתי, פשוט לנסות. לתפור כמה תכים על גבי בד, להזיז את אחד הכפתורים ולתפור שוב ולחזור על פעולה זו לגבי כל הכפתורים במכונה, על מנת לגלות את כל האפשרויות הגלומות במכונת התפירה.

 

 

Joomla Template - by Joomlage.com