Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

איך משתמשים נכון בפורם

פורם הוא כלי המשמש לפרימת תפרים. זהו כלי קטן בעל חוד וסכין קטנה במורד החוד. שימוש נכון בפורם מאפשר פרימה טובה של תפרים ללא פגיעה בבד והריסת החלקים שנתפרו.

פורם

 

אז איך משתמשים נכון בפורם?

אוחזים בידית ביד אחת ובשנייה אוחזים בבד כך שהוא אחוז בין האצבע הראשונה לשנייה ובין האגודל כפי שמודגם בתמונה. משחילים את חוד הפורם בין שני חלקי הבד ובעזרת הסכין במורד חוד הפורם, חותכים את החוטים המחברים את הבדים.

 

משחילים את חוד הפורם בין שני חלקי הבד

 

משחילים את חוד הפורם בין שני חלקי הבד

Joomla Template - by Joomlage.com