Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

איך מכונת התפירה עובדת?

מכונת התפירה הינה מכונה המשמשת לתפירת אריגים אלו לאלו על מנת ליצור מוצר מוגמר.

מכונת התפירה הראשונה הומצאה כבר בשנת 1791 על ידי ממציא בריטי בשם תומס סיינט. המכונה הייתה ידנית ומסורבלת ולא היוותה תחליף אמיתי לתפירה הידנית.

במהלך השנים הראשונות של המאה ה – 19 הומצאו עוד מספר דגמים מעט משוכללים יותר כולל המצאתו של בארתלמי טימונייר הצרפתי שאף הקים מפעל לייצור מדים לצבא צרפת ובו עבדו כשמונים מכונות. לצערו גילדת החייטים הצרפתית ראתה במפעל איום על פרנסתה והמפעל נסגר בסופו של דבר.

לקראת אמצע המאה ה- 19 הומצאה מכונת התפירה בעלת המנגנון המוכר לנו כיום על ידי אליאס האו האמריקני. וכמה שנים מאוחר יותר החל אייזק מריט זינגר במקביל למספר ממציאים נוספים בייצור מכונות תפירה לתעשייה.

עם השנים פותחו גם מכונות התפירה הבייתיות ואלו הפכו לחלק בלתי נפרד מאבזור משק הבית.

מכונת התפירה הראשונה      מכונת תפירה עתיקה

מנגנון המכונה הבייתית המכנית פשוט ומורכב משני סלילי חוט האחד עליון והשני תחתון ומנגנון המעביר את החוטים דרך הבד תוך שזירתם אחד בשני.

החוט העליון מועבר דרך שורה של קרסים השומרים עליו מתוח ודרך מחט המכונה. החוט התחתון ממוקם בתוך מנגנון המכונה וגם הוא עובר דרך קרס השומר על מתח החוט.

המחט מעבירה את החוט העליון דרך האריגים ומנגנון סיבובי מעביר את החוט העליון מתחת לחוט התחתון וחזרה כלפי מעלה. כך, שני החוטים (העליון והתחתון) מלופפים אחד סביב השני ומחברים את האריגים אלו לאלו.

 

איך מכונת התפירה עובדת

זכויות לתמונה זו

פעולה זו חוזרת על עצמה שוב ושוב ויוצרת רצף חיבורים בין הבדים, רצף זה נקרא "תך". המרחק בין חיבור לחיבור נקרא "רוחב תך" והוא ניתן לשינוי על ידי המשתמש.

במכונות התפירה הבייתיות המודרניות, ניתן ליצור תכים גם באלכסון וכך ליצור רצף תכים בצורות שונות.

דוגמאות לסוגים תכים נפוצים:

דוגמאות לתכים 

 

Joomla Template - by Joomlage.com