Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

ציור חופשי במכונת תפירה:

איך תופרים חופשי במכונה ומשלבים בדים שונים כאפליקציה.

הדרכה מאת: אילה שפירא כותבת בלוג ההשראה "בדים-דים"  ובעלת חנות של בדים באינטרנט "בדים-דים"

ראשית יש לבחור בד כרקע, ניתן לחבר שני בדים ויותר.

ראשית יש לבחור בד כרקע, ניתן לחבר שני בדים ויותר

עכשיו צריך לבחור ציור ולשכפל אותו (אולי תצטרכו כמה עותקים).

לבחור ציור

לבחור ציור

לוקחים חתיכת בד רצויה ומניחים אותה מתחת לציור כך שכל השטח של הפריט שאנחנו רוצים לצייר יהיה מכוסה.

לוקחים חתיכת בד רצויה ומניחים אותה מתחת לציור

מחברים את הציור והבד יחד בסיכות תפירה.

מחברים את הציור והבד יחד בסיכות תפירה

חשוב! לתפור בתפר הקטן ביותר כדי שהתפירה תהיה כמה שיותר מדוייקת.

לתפור בתפר הקטן ביותר

עכשיו תופרים על הקווים של הדף את הפריט שלנו ורק אותו, לא מעבר.

תופרים על הקווים של הדף

מורידים את הדף, הוא פשוט יירד מסביב לפריט התפור (כמו שמפרידים בולים)

מורידים את הדף

בעזרת פורם ובזהירות רבה מקלפים את כל שאריות הנייר

בעזרת פורם ובזהירות רבה מקלפים את כל שאריות הנייר

וזה מה שנקבל אחרי שננקה את כל הנייר מהבד

וזה מה שנקבל אחרי שננקה את כל הנייר מהבד

עכשיו גוזרים את הבד במרחק של 3 מ"מ מהתפר בזהירות

וזה מה שנקבל אחרי שננקה את כל הנייר מהבד

וזה מה שנקבל אחרי שננקה את כל הנייר מהבד

עכשיו ניישם את הטכניקה על החלון של המכונה-

נניח בד חדש ועליו את הציור וכו'

 

עכשיו ניישם את הטכניקה על החלון של המכונה

פרטים קטנים וקריטיים מומלץ לגזור מלבד ולהדביק (זה בולט ומובן יותר מתפירה).

ואם רוצים להוסיף אפשר לקחת שיכפול חדש של התמונה, להניח ולתפור עליו.

פרטים קטנים וקריטיים מומלץ לגזור מלבד ולהדביק

 

את ההדרכה כתבה וצילמה אילה שפירא כותבת בלוג ההשראה "בדים-דים"

ובעלת חנות של בדים באינטרנט "בדים-דים"

 

Joomla Template - by Joomlage.com