Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

איך תופרים תיק צד?

בשיעור זה אסביר כיצד לתפור תיק צד נחמד עשוי שכבה חיצונית וביטנה עם כיס חיצוני ורצועה. עקרון התפירה של התיק מתאים לתפירת סוגים שונים של תיקים שכאלו. לדוגמה, ניתן לתפור תיק כזה עם כיס פנימי. ניתן לשלב סוגי בדים אחרים, להשתמש בחומרים אחרים לרצועה, להוסיף כיסים נוספים ועוד כיד הדמיון הטובה עליכם.

מקווה שתהנו. מתחילים -

החומרים הדרושים:

- רצועת בד חיצוני (במקרה זה בד כותנה פרחוני) ברוחב התיק הרצוי + עשרה ס"מ כפול 2 ובאורך התיק הרצוי + 5 ס"מ

במקרה זה - 60 ס"מ רוחב ו35 ס"מ אורך.

- רצועת בד זהה מבד לביטנה (במקרה זה ג'נס אפור)

- פיסת בד ברוחב הכיס הרצוי + 2 ס"מ ובאורך הכיס הרצוי + 3 ס"מ

- פיסת בד ברוחב הכיס הרצוי +2 ובאורך הכיס הרצוי +2 ס"מ (במקרה זה שני חלקי הכיס מבד ג'ינס אפור)

- רצועת בד באורך הרצועה הרצוי + 2 ס"מ וברוחב הרצועה הרצוי +1 ס"מ, כפול 2  (במקרה זה - 62 אורך ו - 10 ס"מ רוחב)

החומרים הדרושים

תפירת התיק:

מקפלים את החלק החיצוני של התיק לרוחב, ימין בפנים (הצד היפה של הבד)

מהדקים בסיכות את קצות הבד משלושה צדדים ותופרים תפר סנטימטר סביב כפי שמוצג בתמונה.

את אותה פעולה מבצעים על הבד של הביטנה (במקרה זה בג'ינס)

תפירת התיק

מצמידים את התפר התחתון לתפר הצידי בפינה התפורה כפי שמוצג בתמונה,

מודדים מהפינה 5 ס"מ ומותחים קו מאונך לקו התפר. מניחים סיכות לחיזוק ותופרים על הקו שציירנו.

מבצעים את הפעולה על כל פינות החלק החיצוני והביטנה.

תפירת התיק

גוזרים את הפינה כסנטימטר אחרי התפר

תפירת התיק

מקפלים בחלק הפתוח של החלק החיצוני של התיק קיפול ברוחב סנטימטר כלפי שמאל (הצד הפחות יפה של הבד)

מגהצים את הקיפול.

חוזרים על הפעולה גם בביטנה.

תפירת התיק

מניחים את חלקי התיק בצד

תפירת הכיס:

מקפלים את הפיסה הקטנה שיותר מבין פיסות הכיס קיפול של סנטימטר בקצה העליון.

מניחים סיכות ותופרים בתפר 0.5 מ"מ.

תפירת הכיס תפירת הכיס

מניחים את החלק שתפרנו על גבי החלק הארוך יותר ימין לימין (הצד היפה של הבד פונה ליפה)

כך שהקצה הלא תפור של החלק הטן נח בדיוק על החלק הגדול ומשאיר שארית של כ - 2 ס"מ באורך הכיס למעלה

מהדקים בסיכות סביב ותופרים תפר ברוחב סנטימטר כפי שמוצג בתמונה

תפירת הכיס

גוזרים את הפינות, הופכים את הכיס ומגהצים יפה.

תפירת הכיס תפירת הכיס

מניחים את הכיס בצד.

תפירת הרצועה:

מקפלים את הרוצעה לחצי ימין לימין (צד יפה פונה לצד היפה) מהדקים בסיכות

ותופרים תפר ברוחב סנטימטר לאורך כל הרצועה.

תפירת הרצועה

הופכים את הרצועה ומגהצים.

חיבור החלקים:

מכניסים את הביטנה לתוך החלק החיצוני שמאל לשמאל (הצד הפחות יפה עם התפרים פונה לצד הפחות יפה עם התפרים )

שימו לב שהחלק החיצוני פונה החוצה והביטנה פנימה

מקרבים תפר צד של החלק החיצוני לתפר הצד של הביטנה, מניחים קצה אחד של הרצועה בין הביטנה לחלק החיצני ומהדקים בסיכות.

שימו לב שהקיפול של הביטנה והחלק החיצוני נשמר.

חיבור החלקים חיבור החלקים

מבצעים את אותה פעולה בתפר הצד השני.

בוחרים צד אחד שיהיה הצד הקדמי של התיק, מסמנים את המרכז שלו.

מסמנים את המרכז של התיק.

עכשיו, מכניסים את החלק הבולט של הכיס אל בין הביטנה לחלק החיצוני

כשהפתח של הכיס פונה כלפי פנים התיק ומרכז הכיס צמוד למרכז התיק מהדקים בסיכות

חיבור החלקים

מהדקים בסיכות את הביטנה לחלק החיצוני בשאר אזורי התיק ותופרים תפר 0.5 מ"מ

סביב כל שולי התיק כפי שמוצג בתמונה.

חיבור החלקים

מקפלים את הכיס כלפי חוץ ומגהצים את הקיפול (ניתן לתפור בתפר מילימטר את הכיס אל גוף התיק אבל לא חייבים.

חיבור החלקים

התיק מוכן:

התיק התיק

Joomla Template - by Joomlage.com