Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

תפר פשוט

תפר פשוט משמש לחיבור בסיסי בין בדים ובדרך כלל בין אריגים. נין לראות תפרים שכאלה במכנסי בד, חולצות כפתורים, וכד'. את התפר תופרים מצידו הפנימי של הבגד כאשר הצדדים החיצוניים של חלקי הבגד פונים אחד אל השני. כשהופכים את הבגד התפרים נמצאים בפנים וכלפי חוץ ישנו חיבור חלק בין החלקים המרכיבים את הבגד.

אז איך תופרים תפר פשוט

מניחים את הבדים אחד על גבי השני ימין לימין (הכוונה לצד היפה של הבד אל הצד היפה של הבד)

 

מניחים את הבדים אחד על גבי השני ימין לימין

 

מצמידים את הבדים בסיכות במאונך לתפר אותו נרצה לתפור 

מצמידים את הבדים בסיכות במאונך לתפר אותו נרצה לתפור

 

תופרים תפר במרחק סנטימטר מקצה הבד

תופרים תפר במרחק סנטימטר מקצה הבד

 

תופרים תפר במרחק סנטימטר מקצה הבד

 

הופכים את הבדים לצד הפנימי ו"פותחים" את התפר

 

הופכים את הבדים לצד הפנימי ו"פותחים" את התפר

 

מגהצים את התפר "פתוח" על מנת להחליק את הקיפול

 

מגהצים את התפר "פתוח" על מנת להחליק את הקיפול

 

Joomla Template - by Joomlage.com