Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

פריסת הבד והנחת הגזרה

שלב פריסת הבד והנחת הגזרה הוא שלב חשוב מאוד בתהליך תפירת בגד מוצלח. על מנת לתפור בגד המורכב מכמה חלקים יש לגזור את החלקים על פי הגזרה ולחבר אותם בתפרים. על מנת לגזור חלקים זהים אנו פורסים את הבד לפני הגזירה באופן מסויים וכן מניחים את הגזרה על גבי הבד באופן מסויים.

אז איך פורסים את  הבד ומניחים את הגזרה

כפי שהסברתי בפרק העוסק בטכסטיל, רוב הבדים מיוצרים באחד משני תהליכים – אריגה וסריגה. בכל אחד מהתהליכים קיים כיוון עבודה קבוע. באריגה, מועברים חוטים בשתי וערב דרך חוטים המתוחים על גבי נול. בסריגה מתבצע תהליך של שילוב לולאות אלו באלו בשורות ליצירת סריג. בשתי הדרכים ישנו כיוון עבודה כאשר רוחב האריג המיוצר קבוע ואילו האורך הולך וגדל. הדבר יוצר אפשרות מתיחה מסוימת בכיוון רוחב הבד אשר אינה קיימת או שקיימת בצורה פחותה באורך הבד.

מסיבה זו השאיפה היא להניח את חלקי הבגד על גבי הבד כך שרוחב הגוף יקביל לרוחב הבד על מנת לאפשר גמישות בתנועת הגוף. הדבר נכון ברוב המקרים למעט מיקרים בהם הדפס הבד או טקסטורת האריגה דורשים כיוון אחר (לדוגמה בבדים מפוספסים או בעלי דוגמה גדולה)

את רוחב הבד ניתן לזהות על יד איתור אימרת הבד. אימרת הבד היא הנעילה המתבצעת בעת ייצור הבד בצידי רוחב הבד על מנת למנוע פרימה.

כך נראית אימרה:

כך נראית אימרה:

 

את הבד פורסים באופן הבא: אוחזים בשתי אימרות הבד ומקפלים את הבד לחצי כאשר צד ימין (צידו היפה של הבד) פנימי לקיפול.

 

את הבד פורסים באופן הבא

לאחר פריסת הבד על שולחן עבודה (אפשר גם על הרצפה J ) מניחים את חלקי הגזרה על גבי הבד. אם הגזרה הועתקה ממגזין לתפירה בייתי יופיעו על הגזרה אחד משלושה סימנים אשר מסבירים את כיוון הנחת החלק.

סימן ראשון הוא חץ ישר אשר יופיע לאורך חלק גדול מהגזרה. אם מופיע חץ שכזה, יש להניח את החלק כאשר החץ מקביל לאימרת הבד.

 

סימן ראשון הוא חץ ישר

אם לא מופיע חץ, סביר שישנו צד אחד ישר לגמרי לחלק הגזרה וצד ישר זה צריך להיות מונח במקביל לאימרה.

שימו לב! במקרים רבים צד ישר זה מיועד להנחה על קפל הבד. במקרה זה תופיע על גבי הגזרה במגזין הוראה לכך (on fold ) וכן תופיע הוראה בהוראות התפירה במגזין. סימן מוסכם להנחה על קפל בד הוא קו מקווקוו. - - - - - - -

לאחר הנחת הגזרה על הבד יש להצמידה אל הבד בסיכות.

 

לאחר הנחת הגזרה על הבד יש להצמידה אל הבד בסיכות.

כעת נצייר את הגזרה על הבד. יש לצייר את הגזרה על הבד במרחק ס"מ 1 מקו הגזרה המקורי. תוספת זו נקראת תוספת לתפר ומטרתה להוסיף לגזרה המדויקת במידותיה, סנטימטר בד נוסף, על מנת לתפור בסופו של דבר בקו הגזרה המקורי. על מנת לדייק אפשר להשתמש בסרגל אריסטו. (להסבר על הסרגל – ראו מילון מונחים)

שימו לב! חשוב להעתיק אל הבד כל סימן נוסף שקיים על הגזרה. סימנים אלו הם הוארות התפירה שלנו.

 

חשוב להעתיק אל הבד כל סימן נוסף שקיים על הגזרה Prisa 612

 

לאחר ציור הגזרה, ניתן להסיר את הסיכות ואת נייר הגזרה ולגזור את חלקי הבגד.

 

ניתן להסיר את הסיכות ואת נייר הגזרה ולגזור את חלקי הבגד

 

Joomla Template - by Joomlage.com