Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

כפתרה

האזור עליו נתפרים הכפתורים ולולאות הכפתורים בחולצות ושמלות. משמשת לייצוב האזור בדרך כלל מיוצרת על ידי קיפול קצה הבד ותפירה. לעיתים קרובות מודבק פליזלין לאזור הכפתרה על מנת לייצב אותה אף יותר.

כפתרה

Joomla Template - by Joomlage.com